Waar staan we voor

EN71-richtlijnen


Uw knuffels ontwerpen en maken wij volgens de EN71 richtlijnen waardoor het CE keurmerk toegekend mag worden aan uw knuffels. We werken samen met een onafhankelijk Amerikaanse keuringsinstantie welke zorg draagt voor de certificering voor uw pluche knuffelproductie.

Tijdens het productieproces wordt de kwaliteit van uw knuffels nauwkeurig gevolgd door onze eigen kwaliteitscontroleurs. Samen met de keuringsinstantie bewaken zij de kwaliteit van uw pluche knuffel.

Wij werken alleen samen met producenten welke voldoen aan de door ons opgestelde richtlijnen voor haar medewerkers. Producenten zijn verplicht een tweetal documenten te ondertekenen en steekproefsgewijs inspecties te ondergaan. Zo waarborgen we dat we uw knuffels maken in een veilige productie omgeving.


Maatschappelijk verantwoord


We R Hugs heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. In haar leverancierschecklist heeft We R Hugs een aantal punten opgenomen welke bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde selectie van haar leveranciers.

Een belangrijk punt in deze checklist en een vaak gestelde vraag is dat onze leveranciers werken met medewerkers van 18 jaar en ouder. We R Hugs controleert steekproefsgewijs haar leveranciers op arbeid door 18 jaar en ouder medewerkers. We hanteren een zero tollerance beleid naar onze leveranciers.

Werken met leveranciers welke hun onderneming gecertificeerd hebben draagt ook bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De certificering kan betrekking hebben op ISO voor hun fabriek, productieorganisatie en of kwaliteitscontrole systemen.

Door biologisch katoen te gebruiken dragen we bij aan een beter milieu. Het leven van vogels en wilde dieren en fragiele ecosystemen worden beschermd. Nuttige insecten worden gespaard in plaats van gedood door pesticiden. Drinkwater blijft schoon van gevaarlijke stoffen. Kortom, met biologisch katoen draagt u fors bij aan een betere leefomgeving voor mens, dier en plant.


CE-markering


Fabrikanten en importeurs geven met de CE-markering op hun product aan dat het product aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Het gaat daarbij om eisen op het gebied van de veiligheid, maar ook om eisen op het gebied van de volksgezondheid en het milieu. Producten die voorzien zijn van een dergelijke markering mogen binnen de Europese Unie vrij worden verhandeld.

Wij als We R Hugs staan ervoor in dat uw knuffels volgens bovenstaande richtlijnen worden geproduceerd. Onze medewerkers en producenten in China stellen alles op alles zodat de knuffels aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen voldoen. De knuffels die door onze producenten geproduceerd worden dragen de CE-markering.

Naast de controle in China schakelen wij als We R Hugs een extern bureau in ter controle op de naleving van de wettelijk gestelde veiligheidseisen. Producenten ondertekenen hiervoor documenten, deze worden door onze medewerkers in China en Nederland zorgvuldig gecontroleerd en in bewaring gesteld.